Loading...
Voľné modely / Hádzadlá

MSR voľných halových modelov 2014

LMK Humenné tak ako pred dvoma rokmi aj tento rok zorganizoval Majstrovstvá Slovenska voľných halových modelov v kategóriách F1N (halové hádzadlo) a N50 (voľné modely poháňané gumovým zväzkom). Modelári z humenského klubu nepodcenili prípravu a už niekoľko týždňov pred podujatím sa zišli na klubovej schôdzi a rozdelili si úlohy k zorganizovaniu tohto podujatia. Plány im mierne skrížil termín súťaže – športová hala v Humennom, kde sa súťaž mala konať v plánovanom termíne (13.12.2014 bola obsadená) tak s obavami predvianočného termínu súťaž presunuli na 20.12.2014. Napriek ich obavám sa v sobotu zišlo 58 pretekárov zo Slovenska ale aj z Poľska aby si zmerali sily na poslednom podujatí LMK Humenné v roku 2014.

Súťaž začala ráno o ôsmej hodine registráciou súťažiacich a voľným tréningom. O pol desiatej sa súťažiacim prihovoril riaditeľ súťaže Ing. Vojtech Gavroň a pravidlá upresnil športový komisár Michal Hricinda. Potom nasledovalo súťažné lietanie v kategórii hádzadlo. Každý súťažiaci má 9 pokusov, z ktorých súčet troch najlepších časov tvorí jeho výsledok. Súťaž je rozdelená do troch etáp po tri kolá, kde medzi jednotlivými etapami je súťažiacim umožnené doladiť si modely medzi etapami. Najlepší modelári v Humenskej hale dosahovali výsledky okolo štyridsať sekúnd. Čo však organizátorov potešilo viac bola bohatá účasť žiakov. Viac ako polovicu štartového poľa tvorili mladí modelári z Humenného, ktorí pracujú v troch krúžkoch v Humennom (LMK Humenné, krúžok na ZŠ Hrnčiarska a CVČ Dúha).

Vďaka disciplinovanosti súťažiacich a nekompromisnému dodržiavaniu časového harmonogramu zo strany organizátora sa podarilo odlietať súťaž F1N  o hodinu skôr ako bolo plánované. Súťažiaci za symbolický poplatok ( 1,5€ ) sa mohli občerstviť pizzou a k dispozícii boli bezplatne nealkoholické nápoje. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže a majstrov Slovenska. Súťažiacim boli odovzdané ceny, diplomy, medaile a pre majstrov Slovenska poháre.

LMK Humenné už niekoľko rokov vedie štatistiku aktivít členov klubu, kde každá účasť na športovom podujatí, dosiahnuté výsledky a práca jednotlivcov v klube je bodovaná podľa internej smernice klubu. Tohto roku členská schôdza klubu rozhodla o materiálnom ocenení troch najlepších žiakov v klube podľa dosiahnutých výsledkov. Na tejto súťaži bol odovzdaný modelársky materiál žiakom Jakub Gašpar (materiál v hodnote 50€), Samuel Gašpar (30€) a Ľubomír Sivák (20€). Klub predpokladá, že toto ocenenie bude motivovať aj ďalších mladých členov klubu k väčšej aktivite.

Súťaž pokračovala ďalšou zaujímavou kategóriou N50. Zaujímavosťou tejto kategórie je limitovanie veľkosti modelov (max. rozpätie 280mm) a priemerom vrtule (203mm) a minimálnou hmotnosťou modelov 0,9 gramov. Tí najšikovnejší súťažiaci dokážu postaviť takýto model s hmotnosťou okolo 0,7 gramov a na predpísanú hmotnosť ich musia dovažovať. S kvalitnou gumou je takýto model schopný letieť aj osem až deväť minút. Žiaľ humenská športová hala nie je veľmi vhodná pre lietanie s takýmto modelov z dôvodu členitosti stropu. Na druhej strane súťažiaci sú nútení laborovať s nastavením modelu a počtom otáčok aby im model „nepristál“ v stropnej konštrukcii haly. Pretože táto kategória je stavebne náročná (prierezy niektorých balzových líšt sú len 0,7×0,7 mm ) súťaže sa zúčastnilo len 6 seniorov, štyria žiaci a dvaja juniori. Podľa platných športových pravidiel organizátor musel zlúčiť kategóriu žiakov a juniorov, aby bol dosiahnutý minimálny počet piatich súťažiacich. Súťaž mala voľný priebeh, bol stanovený len záverečný čas súťaže. Do tohto času mali všetci súťažiaci odlietať tri platné štarty. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne najlepší čas.

Po zaujímavom priebehu súťaže, kde sa niekoľkokrát menilo poradie na čelných miestach a niekoľko modelov ostalo visieť na strope haly bolo dobojované. Organizátor súťaže vypísal diplomy a vyhlásil výsledky súťaže a udelil tituly Majstrov Slovenska.

Súťaž bola zakončená pozvánkou na posedenie v dielni Letecko-modelárskeho klubu Humenné, kde zúčastnení preberali a diskutovali množstvo (nielen modelárskych) tém.

 

Fotografie zo súťaže objektívom Arpáda Csontosa sú dostupné na Picasa galérii klubu

Výsledkové listiny súťaže

{phocadownload view=file|id=204|text=MSR voľných halových modelov 2014 – výsledky F1N|target=s}

{phocadownload view=file|id=205|text=MSR voľných halových modelov 2014 – výsledky N50|target=s}

 


Vážení priatelia voľného letu

LMK Humenné Vás pozýva na MSR voľných halových modelov v kategóriách F1N a N50, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2014 v Mestskej športovej hale v Humennom.

Viac informácií nájdete v priložených propozíciách.

{phocadownload view=file|id=203|text=Propozície MSR voľných halových modelov 2014|target=s}

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *