Loading...

Kategória: Činnosť klubu LMK Humenné

V tomto blogu Vám prinášame pohľad na hodnotenie aktivity členov klubu a zápisnice z klubových schôdzí a stretnutí.

Z činnosti klubu

Členovia klubu sa schádzajú niekoľkokrát ročne na členských schôdzach, kde prejednávajú otázky týkajúce sa činnosti klubu ako napr.: prijímanie nových členov klubu príprava súťaží schvaľovanie kalendára modelárskych súťaží a podujatí [ … ]

Členská schôdza 8.6.2012

Vážení kluboví kolegovia v prílohe príspevku si môžete stiahnuť prezenčnú listinu a zápisnicu z členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 8.6.2012 v Humennom {phocadownload view=file|id=159|text=Prezenčná listina 8.6.2012|target=s} {phocadownload view=file|id=160|text=Zápisnica 8.6.2012|target=s}

Zápisnica z členskej schôdze 7.1.2012

Z doleuvedených odkazov si môžete stiahnuť zápisnicu z výročnej členskej schôdze a ďalšie dokumenty,  ktorá sa konala dňa 7.1.2012 v Humennom {phocadownload view=file|id=140|text=zápisnica 7.1.2012|target=s} {phocadownload view=file|id=144|text=prezenčná listina 7.1.2012|target=s} {phocadownload view=file|id=142|text=správa [ … ]