Loading...
Zápisnice zo stretnutí

Zápisnica z členskej schodze 9.7.2010

Zápisnicu z členskej schôdze zo dňa 9.7.2010 si môžete stiahnuť TU

 

ZÁPISNICA

z členskej schôdze ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné

Dátum konania: 09.07.2010

Miesto konania: reštaurácia Jednota sídl. III. Humenné

Počet prítomných: 15

Program schôdze:

 1. Zahájenie schôdze

 2. Schválenie hodnotenia členov LMK Humenné

 3. Schválenie organizačných postupov pri organizovaní športových akcií

 4. Diskusia

   

Priebeh schôdze:

 1. Schôdzu zahájil úvodným slovom Ing.Attila Csontos, ktorý sa podujal vedenia schôdze a informoval prítomných o jednotlivých bodoch schôdze

 2. Na schválenie hodnotenia boli podané dva návrhy, prvý podal Ing. Attila Csontos a druhý návrh Ing.Vojtech Gavroň. Diskusiou členov bol prijatý kompromisný návrh hodnotenia členov klubu. Hodnotenie členov klubu bude vykonávané priebežne počas celého roka a záverečné vyhodnotenie bude vykonané začiatkom nového kalendárneho roka.

 3. Členská schôdza schválila návrh na organizačné postupy pri organizovaní:

 • modelárskych súťaží organizovaných LMK Humenné

 • modelárskych súťaží organizovaných iným klubom

 • propagačných akcií

Na záver tohto bodu bolo dohodnuté obsadenie jednotlivých funkcií pri organizovaní súťaže Csemadok Cup 2010 v kategórii F5J. Za celkovú organizáciu súťaže usporiadavanej LMK Humenné je zodpovedný riaditeľ súťaže.

 1. Diskusia:

 • členská schôdza schválila aby finančné prostriedky vyzbierané za štartovné boli vedené v osobitnej pokladni klubu. Evidenciu týchto prostriedkov bude viest Ján Šepeľa. Rozhodnutie o použití prostriedkov v tejto pokladni bude prijaté na konci roka členskou schôdzou.

 • Ing. Attila Csontos vypracuje zjednodušenú verziu cestovného príkazu pre účely zúčtovania finančných prostriedkov pre cestovné náklady.

V Humennom, dňa 12.7.2010

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *