Loading...
Voľné modely / Hádzadlá

Prešovská jeseň XXIII. ročník

PROPOZÍCIE

Názov súťaže : Prešovská jeseň XXIII. ročník

Číslo súťaže : Le-V-72 – verejná

Usporiadateľ : MK Prešov, ABC CVČ Prešov

Dátum : 6.11.2010

Miesto konania : Letisko Prešov – N. Šebastová

Kategórie : H – žiaci , H – juniori a seniori, A3 – žiaci , A3 – juniori a seniori,

Šport. pravidlá: Národné

Riaditeľ súťaže: Michal Dorko

Hlavný rozhodca: Milan Minárik

Program súťaže :

8.00 – 8.30 – prezentácia

8.30 – 8.50 – zahájenie

9.00 – 14.00 – súťažné lety

14.15 – 15.00 – prípadné rozlietavanie

15.10 – vyhlásenie výsledkov

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.

Prihlášky : Prihlášky zasielajte na adresu:

Minárik Milan

č.t. 051/77 566 44

Exnárova 34

mobil. č. 0902 111 492

080 01 Prešov

e-mail: mkpresov@gmail.com

V prihláške uveďte klub, číslo licencie a vek. Príjem prihlášok potvrdzovať nebudeme.

Uzávierka prihlášok: do 1.11.2010 poštou, neskôr telefonicky a na mieste konania

Hodnotenie : Prví traja v každej súťažnej kategórii.

Štartovné: žiaci 0.- €, juniori 1.- €, seniori 2.- €.

Fin. náklady : Hradí vysielajúca organizácia alebo súťažiaci sám.

Doprava : Na letiskozo stanice SAD linkou MHD č.1 na konečnú zastávku. Odtiaľ cca 25 min. peši smerom na Kapušany pri Prešove.

Protesty: Do 15 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 2.- €.

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistka: Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288.098-6 v poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS).

 

Modelárske počasie a veľa športových úspechov prajú usporiadatelia.

 

S pozdravom ostáva Milan Minárik

podpredseda MK Prešov

Športu zdar!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *