Loading...
ZMoS

Otvorený list členom kontrolnej komisie a prezidentovi ZMoS

Otvorený list členom kontrolnej komisie a prezidentovi ZMoS

Vážení členovia kontrolnej komisia, vážený pán prezident

uplynulo viac ako 60 dní od doby kedy som Kontrolnej komisii zaslal Odvolanie na Odpoveď od kontrolnej komisii, ktorá skúmala môj podnet zo dňa 14.12.2010. Podľa súčasne platných stanov ZmoS čl.16 bod 6 citujem „Odvolanie voči rozhodnutiu sa podáva písomne na kontrolnú komisiu Zväzu, ktorá preskúma dôvody odvolania do 30 dní na základe ktorého prezídium vydá konečné rozhodnutie”. Moje odvolanie som podal v písomnej forme jednak elektronickou cestou ale zaslal som aj doporučený list na adresu ZmoS, ktorý bol prevzatý orgánmi ZMoS, ako mi potvrdila aj Slovenská pošta.

Podľa môjho názoru boli v tomto prípade porušené Stanovy ZMoS a to práve v tomto bode, keď kontrolná komisia neodpovedala v stanovenej lehote.

V tomto prípade už nejde ani o samotnú podstatu pôvodného podania (preskúmanie neoprávnenej účasti na valnom zhromaždení) ale o porušovanie stanov kontrolnou komisiou. Ako môžete chcieť pán prezident a kontrolná komisia vyžadovať dodržiavanie stanov od radových členov ZMoS, keď stanovy nie sú dodržiavané ani samotnými orgány ZMoS? Nemyslím si, že kontrolná komisia má nejako veľa práce tak, žeby nemohla odpovedať na jeden podnet. Svedčí o tom aj agenda kontrolnej komisie, ktorá je takmer nulová – na stránke ZMoS nie je publikovaná žiadna správa kontrolnej komisie (ja osobne elektronickou formou som niekoľkokrát žiadal predsedu kontrolnej komisie o predloženie správy o hospodárení, ktorú predniesol na V. Valnom zhromaždení.) a jediný zápis, ktorý bol publikovaný má dátum 23.11.2009. Myslím, že aj bežný radový člen si položí otázku tak ako ja : pracuje vôbec kontrolná komisia ? Podľa stanov ZMoS čl.13 bod h (čl.12 bod h pôvodných stanov) je povinnosťou kontrolnej komisie sa schádzať sa minimálne 2x ročne. Bolo vôbec v roku 2010 zasadanie kontrolnej komisie ? Ak áno, prečo nie sú verejne dostupné prerokované materiály a závery kontrolnej komisie ?

Pevne verím pán prezident a členovia kontrolnej komisie, že dostanem odpovede na moje otázky, ktoré trápia nielen mňa ako člena rady leteckých modelárov ale aj radových členov, ktorí sa práve s takýmito otázkami obracajú na mňa.

Športu zdar !

Ing.Attila Csontos

člen Rady leteckých modelárov ZMoS

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *