Loading...
Upútané modely

MSR Upútaných modelov 2010 – Stropkov

Článok v Stropkovských novinách Spektrum

 

 

 

 

Video zo súboja kombatov F2D

 

Výsledkové listiny Majstrovstvá Slovenska upútaných modelov Stropkov 2010

Kategória F2A

rozhodcovia: Ember Alexander, Rozbořil Rostislav, Salak Miroslav

No SURNAME, Name VK NATION ROUND 1(kph) ROUND 2(kph) ROUND 3(kph) Best Placed
P.č. Priezvisko,meno   štát kolo1 (km/h) kolo2 (km/h) kolo3 (km/h) najlepšie kolo miesto
A4 JURKOVIČ Marián S SVK 292 292 1.
A1 CSONTOS Attila S SVK 113,9 147,5 147,5 2.
A2 KIČURA Rastislav S SVK 138,5 126,2 138,5 3.
A3 VAŠUTA Vladimír S SVK 83,2 92,1 92,1 4.
A5 HRICINDA Michal S SVK 83,8 86,3 86,3 5.

 

Kategória F2D

rozhodcovia: Rozbořil Rostislav, Ember Alexander, Mydla Ján, Salak Miroslav, Borodáč Hubert

No SURNAME, Name VK NATION SCORE RECORD overall place
P.č. Priezvisko,meno   štát skóre súboje umiestnenie
D3 JURKOVIČ Marián S SVK 5 – 1 W4 W5 W1 W2 L1 W1 1.
D1 CSONTOS Attila S SVK 2 – 2 W2 L3 W3 L3     2.
D2 HRICINDA Michal S SVK 2 – 2 L1 W5 W4 L3     3.
D4 KIČURA Rastislav S SVK 0 – 2 L3 L2         4. – 5.
D5 CSONTOS Štefan S SVK 0 – 2 L2 L3         4. – 5.

 W – Winner, L – Looser

Kategória RODEO 2

rozhodcovia: Glovacký Peter, Maleš Marián, Gostič Aleš

No SURNAME, Name VK NATION ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 Súčet Placed
P.č. Priezvisko,meno   štát kolo1 (s) kolo2 (s) kolo3 (s) 2 lepších kôl miesto
1 JURKOVIČ Marián S SVK 0 20,12 19,42 39,54 1.
5 VAŠUTA Vladimír S SVK 21,76 19,54 0 41,3 2.
2 ROZBOŘIL Rostislav S CZE 20,12 23,31 0 43,43 3.
4 CSONTOS Attila S SVK 20,93 23,48 0 44,41 4.
3 EMBER Alexander S SVK 22,16 23,11 0 45,27 5.
6 GULA Dominik Ž SVK 53,43 0 0 53,43 6.
7 SKUBAN Samuel Ž SVK 0 0 0 0 7.

 

Kategória RODEO 2,5

rozhodcovia: Glovacký Peter, Maleš Marián, Gostič Aleš

No SURNAME, Name VK NATION ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 Súčet Placed
P.č. Priezvisko,meno   štát kolo1 (s) kolo2 (s) kolo3 (s) 2 lepších kôl miesto
5 KIČURA Rastislav S SVK 13 13,3 13,47 26,3 1.
1 JURKOVIČ Marián S SVK 15,4 13,84 0 29,24 2.
4 CSONTOS Attila S SVK 21,31 20,53 15,8 36,33 3.
3 EMBER Alexander S SVK 21,73 21,44 20,8 42,24 4.
2 ROZBOŘIL Rostislav S CZE 21,48 22 0 43,48 5.
6 VAŠUTA Vladimír S SVK 22,13 22,04 21,64 43,68 6.

 

 

Fotografie z MSR 2010 Stropkov

 

 

 

 

PROPOZÍCIE

Majstrovstiev Slovenskej republiky upútaných modelov

s medzinárodnou účasťou

 

Vyhlasovateľ: Zväz modelárov Slovenska

Usporiadateľ: LMK Stropkov a ABC CVČ Stropkov

Patronát: Primátor mesta Stropkov

Dátum: 28.8.2010

Číslo súťaže : Le-53

Miesto: Stropkov – areál pod lyžiarskym vlekom

Kategórie: F2A – majstrovstvá SR (FAI)

F2D – majstrovstvá SR (FAI)

Rodeo 2,5 – majstrovstvá SR (národné)

Rodeo 2 – verejná súťaž (národné)

 

Pravidlá: FAI- www.fai.org/aeromodelling/documents/sc4 – originál

( www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/FAI_F2_06.pdf -z r.2006 )

Národné -http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/SRad2010.pdf

 

Palivo organizátor nezabezpečuje, za jeho správne zloženie zodpovedá súťažiaci.

 

Riaditeľ súťaže: Ing. Ján Mydla – mob. 0905 289084

Hlavný rozhodca: Ing. Alexander Ember

Hospodár: Ing. Vladimír Vašuta

Jury: bude vyhlásená na začiatku každej kategórie

Program:

7.00 – 9.00 príchod,  ubytovanie a prezentácia účastníkov, voľný tréning

9.00 – 9.30 otvorenie súťaže

10.00 – 12.00 súťaž Rodeo 2

12.30 – 14.30 súťaž Rodeo 2,5

15.30 – 16.30 súťaž F2A

17.00 – 19.00 súťaž F2D

v prestávkach propagačné lietanie

19.00 vyhlásenie výsledkov, spoločné posedenie

Organizátor si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov na zmenu časového harmonogramu.

Prihlášky: Prihlášku zasielajte do 26.8.2010 na e-mailovú adresu: lmkstropkov@gmail.com

Ceny: Pre prvých troch v každej súťaži diplomy a poháre z príspevkov usporiadateľov.

Najlepšie umiestnený člen ZMoS-u získava titul Majster SR na rok 2010.

 

Štartovné: Seniori 4 € , juniori 2 €, žiaci 1 € pre celú akciu.

Protesty: Do 20 minút od udalosti, resp. vyhlásenia výsledkov z vkladom 10 €.

Ubytovanie: Pre účastníkov je možné zabezpečiť ubytovanie v cene 8 €/osobu a noc.

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistka: Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288 098-6 v poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS).

Podujatie je organizované s dotáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 

V Stropkove 19.8.2010

Ing. Ján Mydla LMK Stropkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *