Loading...
Upútané modely

MSR Stropkov 2009 – Propozície

PROPOZÍCIE

Majstrovstiev Slovenskej republiky upútaných modelov

z medzinárodnou účasťou

Vyhlasovateľ: Zväz modelárov Slovenska

Usporiadateľ: LMK Stropkov a ABC CVČ Stropkov

Patronát: Primátor mesta Stropkov

Dátum: 29.-30.8.2009

Číslo súťaže : Le-10

Miesto: Stropkov – areál pod lyžiarskym vlekom

Kategórie: F2A – majstrovstvá SR (FAI)

F2D – majstrovstvá SR (FAI)

UŠ-Štart – majstrovstvá SR (národné)

Rodeo 2,5 – majstrovstvá SR (národné)

ŠUM – verejná súťaž (národné)

Pravidlá: FAI- www.fai.org/aeromodelling/documents/sc4 – originál

( www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/FAI_F2_06.pdf -z r.2006 )

Národné – www.zmos.org/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=33

Palivo organizátor nezabezpečuje, za jeho správne zloženie zodpovedá súťažiaci.

Riaditeľ súťaže: Ing. Ján Mydla – mob. 0905 289084

Hlavný rozhodca: Ing. Alexander Ember

Hospodár: Ing. Vladimír Vašuta

Jury: bude vyhlásená na začiatku každej kategórie

Program:

Sobota 29.8.2009

7.00 – 9.00 príchod,  ubytovanie a prezentácia účastníkov, voľný tréning

9.00 – 9.30 otvorenie súťaže

10.00 – 15.00 súťaž UŠ-Štart

13.00 – 14.00 bodovanie ŠUM

15.30 – 18.00 súťaž ŠUM

14.00 – 18.00 súťaž F2D

v prestávkach propagačné lietanie

19.00 vyhlásenie výsledkov, spoločné posedenie

Nedeľa 30.8.2009

8.00 – 10.00 voľný tréning

10.00 – 12.00 súťaž F2A

12.00 – 14.00 súťaž Rodeo 2,5

10.00 – 14.00 prípadné pokračovanie súťaže F2D

15.00 – vyhlásenie výsledkov, záver súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov na zmenu časového harmonogramu.

– 2 –

Prihlášky: Prihlášku zasielajte do 24.8.2009 na e-mailovú adresu: lmk@post.sk

Ceny: Pre prvých troch v každej súťaži diplomy a poháre z príspevkov ZMoSu

a usporiadateľov.

Najlepšie umiestnený člen ZMoS získava titul Majster SR na rok 2009.

Štartovné: Seniori 6 € , juniori 3 €, žiaci 0 € pre celú akciu.

Od súťažiacich ktorí budú zároveň vykonávať aj funkciu rozhodcu sa štartovné nevyberá.

Protesty: Do 20 minút od udalosti, resp. vyhlásenia výsledkov z vkladom 10 €.

Ubytovanie: Pre aktívnych účastníkov (súťažiacich, rozhodcov) zabezpečuje usporiadateľ v turistickej ubytovni zdarma. Pre ostatných na základe rezervácie v cene

8 €/osobu a noc.

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistka: Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288 098-6 v poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS).

Podujatie je organizované s dotáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 

V Stropkove 5.8.2009

 

Ing. Ján Mydla LMK Stropkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *