Loading...
História

História činnosti leteckých modelárov v Humennom

Prvé začiatky modelárskej činnosti v Humennom sa podľa rečí pamätníkov (p.Godžák) viažu na rok 1955. V tomto období vzniká modelársky krúžok pod vedením p.Bruna Andrša, českého pracovníka v Chemku Strážske. Krúžok pracoval približne dva roky.

V roku 1967 vzniká pod vedením p. Baláža v kryte civilnej obrany na 1. sídlisku letecko-modelársky krúžok pre žiakov ZŠ.

O dva roky neskôr, v roku 1969 vzniká v priestoroch SOU Chemkostav druhý modelársky krúžok, ktorý bol určený skôr pre stredoškolskú mládež. Podpora štátu pre technické činnosti a úzka spolupráca medzi Zväzarmom a DDaM viedli ku vzniku ďalších modelárskych krúžkov aj pri základných školách. Vznikajú krúžky pri ZŠ na Sídlisku 2,ZŠ Kudlovská a Dome pionierov a mládeže. V tomto období sa v týchto krúžkoch vystriedalo niekoľko generácií mladých modelárov, ktorí dosahovali výborné umiestnenia na modelárskych súťažiach až na úrovni majstrovstiev vtedajšieho Československa. Niektorí z nich ostali modelárčine verní dodnes, iní prešli do aeroklubov, pre niektorých sa lietanie stalo povolaním.

Veľkú zásluhu na rozvoji modelárstva majú hlavne vedúci krúžkov. Treba spomenúť mená ako p.Andoga Rudolf, Csontos Arpád, Godžák Michal, Ing. Kotrády Stanislav, Svatuška Ján, Bak Ľubomír, Ing. Gavron Vojtech, Béreš Martin, Čabák Jaroslav a ostatní, ktorí sa venovali a ešte venujú výchove mladých modelárov.

Po dostavaní novej budovy Domu pionierov a mládeže (teraz Centra voľného času) postupne jednotlive krúžky zanikli a pre žiakov ostal len modelársky krúžok v Centre voľného času.

Najplodnejšie obdobie pre modelárov v Humennom bolo asi v 80-90 rokoch minulého storočia. V priestoroch vtedajšieho Okresného výboru Zväzarmu, za výraznej podpory predsedu p. Pavlíka, vzniká svojpomocne modelárska dielňa Klubu raketových a leteckých modelárov. V klube v tomto období pracovalo približne 20 aktívnych modelárov. Činnosť klubu bola zameraná hlavne na rádiom ovládané modely vetroňov (kategória RC V2), upútané modely (kategórie UŠ a ŠUM), voľné modely (kategória F1C) a modely rakiet. Pod klubom pracoval v spolupráci s Domom detí a mládeže tiež modelársky krúžok pre žiakov. Členovia klubu sa aktívne zúčastňovali súťaží na jednotlivých úrovniach a obsadzovali tam popredné umiestnenia. Medzi najaktívnejších v tomto období patrili: – p.Andoga Rudolf, Šteco Peter, Horvát Ivo, Gavron Vojtech, Čabák Jaroslav, Béreš Martin, Szabo Peter, Csontos Attila, Hladík Peter, Bálint Radovan a mnohí ďalši. Prehľad o činnosti klubu v tomto období si je možné urobiť aj podľa zoznamu akciíí za r.1989 . Aktívnu činnosť klubu ocenil v roku 1987 aj Ústredný výbor Zväzarmu SR, ktorý poveril náš klub organizáciou Majstrovstiev Slovenska v raketovom modelárstve. Majstrovstvá sa uskutočnili na letisku v Kamenici n/Cir. O dobre organizačne zvládnutej akcii svedčí aj článok v časopise Modelář .

Po nežnej revolúcii sa situácia začala meniť k horšiemu. Nástupnícka organizácia Zväzarmu – ZTŠaČ predala celú budovu Okresného výboru aj s naším klubom. Boli sme nútení hľadať náhradné priestory. Po štyroch rokoch sťahovaniach teraz torzo niekedy silného klubu sídli na ZŠ Laborecká.

Prosím tých, ktorých som nespomenul buď z neznalosti alebo zábudlivosti, aby sa nehnevali a zároveň chcem poprosiť starých pamätníkov, ktorý by mohli presnejšie doplniť uvedené údaje, majú staré fotografie, alebo iné historické materiály z modelárskej činnosti v Humennom aby sa ozvali a pomohli túto stránku zveľaďovať.

Ing. Vojtech GAVROŇ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *